De acceptance en commitment training

Gaan er (on)bewust steeds maar bepaalde gedachtes door je hoofd, waarvan je gelooft dat ze wáár zijn en die je vastzetten?
Probeer je controle uit te oefenen op zaken die uiteindelijk niet beïnvloedbaar zijn?
Besteed je genoeg tijd en energie aan de levensgebieden ( werk, ontspanning, familie, sport bv ) die voor jou waardevol zijn?

De ACT (acceptance and commitment) training, kan je zien als een vervolg op de Mindfulness training, waarbij we onze verhouding tot onze gedachtes en gevoelens hebben veranderd.

We realiseren ons dat we gedachtes, gevoelens en fysieke sensaties hebben, maar ze niet zijn.

Bij de ACT gaan we onderzoeken in hoeverre specifieke gedachtes gevoelens en overtuigingen ons gedrag bepalen en we gaan op zoek naar ( waardevolle) alternatieven.

Het helpt je bij het maken van keuzes in je leven en het meer balans brengen tussen je verstand en je hart.

We gaan dmv verschillende oefeningen aan het werk met de zes pijlers van de ACT training:

cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet

mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden

acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed

zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent

verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in jouw leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts

bereidheid: om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur.