De Mindfulness basistraining

Waar is de mindfulness training voor bedoeld?

 

De mindfulness training heeft als doel je meer in het ‘hier-en-nu’ te brengen. Je oefent tijdens de training om meer bewust aanwezig te zijn bij de ervaringen van je dagelijkse leven. Dit maakt het leven interessanter en levendiger. Aan de andere kant betekent het ook dat je bewuster stilstaat bij moeilijke of onplezierige ervaringen.

De mindfulness training is daarnaast bedoeld om op een andere manier met stress en spanning om te gaan. In ons leven ervaren wij vaak veel stress. In de mindfulness training onderzoeken we expliciet de manier waarop we met stress omgaan. Daarnaast experimenteren we met andere, gezondere manieren van omgaan met stress en spanning.

Tot slot kan mindfulness helpen om bewuster om te gaan met lichamelijke of psychische klachten die we ervaren. Zeker als klachten al langer bestaan, raken we snel in een automatisch patroon. Bij mindfulness proberen we ons open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. De eerste stap hierbij is om onder ogen te zien wat er is en de verwachtingen hierbij los te laten. Als je meer geoefend hebt, zul je merken dat het bewust ervaren en accepteren van je klachten ruimte geeft.

 

Wat zijn de kernthema’s van de mindfulness training?

 

De mindfulness training bestaat uit acht bijeenkomsten die elk een ander thema belichten.

Week 1: De automatische piloot
In de eerste week zullen we op verschillende manieren onze ‘automatische piloot’ gaan onderzoeken.

Week 2: Omgaan met hindernissen
De tweede week gaat over wat ons hindert in het doen van de oefeningen en hoe we hier mee om kunnen gaan.

Week 3: Bewustzijn van de ademhaling
De derde week staat in het teken van de ademhaling als hulpmiddel voor onze oefening.

Week 4: Aanwezig blijven
In de vierde week richten we ons op het oefenen met lastige of vervelende ervaringen.

Week 5: Toestaan, laten zijn
In de vijfde week verdiepen we ons in acceptatie van dingen die we niet kunnen veranderen.

Week 6: Gedachten zijn geen feiten
De zesde week gaat over ‘denken’ , hoe we ons laten leiden door gedachten en hoe we hierin meer vrijheid kunnen vinden.

Week 7: Hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen?
In de zevende week richten we ons op onze ‘zelfzorg’. We onderzoeken wat ons ‘goed’ doet en wat niet.

Week 8: En nu verder…..?
In de achtste bijeenkomst staan we stil bij de manier waarop je de oefening van mindfulness na deze training kunt gebruiken.

Gedurende de hele acht weken zijn er ook een aantal thema’s die als een rode draad door de training lopen. Deze thema’s zijn:
• Het onder ogen zien van dat wat er is, zelfs als dat moeilijk is
• Het aanleren van een vriendelijke, milde houding ten opzichte van alles wat je ervaart
• Het ontdekken van je eigen wijsheid
• Het aanboren van je eigen kracht

 

Wat is er nodig voor het volgen van een mindfulness training?

 

De mindfulness training is een training die gestoeld is op ervaringsgericht leren. Dat wil zeggen dat we niets zo maar ‘aannemen’, maar dat we leren door iedere keer opnieuw onze ervaring te onderzoeken. Langzamerhand leren we op deze manier wat voor ons ‘waar’ is.

De mindfulness training is een intensief onderzoek. We gaan er daarbij vanuit dat je het grootste deel van dit onderzoek thuis uitvoert met behulp van het werkboek en de meditatie cd’s. Dit vraagt een tijdsinvestering van tussen de 30 en 60 minuten per dag, zes dagen per week gedurende acht weken. Voor vrijwel iedereen is het moeilijk deze tijd vrij te maken in de vaak drukke levens die wij leven. Het is echter een essentieel onderdeel van de training om thuis te oefenen. Als dit in deze periode in je leven onmogelijk is, kan het beter zijn het volgen van de training uit te stellen.

Het helpt als je bij het begin van deze training je verwachtingen zoveel mogelijk kunt loslaten. Misschien verwacht of hoop je dat deze training je iets gaat brengen. Het helpt om de ideeën die je hierover hebt los te laten. Misschien kun je met jezelf afspreken om pas aan het einde van dit onderzoek van mindfulness (na acht weken !) te evalueren wat je aan de training gehad hebt en tot die tijd zo open mogelijk de training te volgen.

 

Waarschuwing

 

Bij mindfulness word je vaak uitgenodigd om stil te blijven staan bij ‘vervelende zaken’. Zeker in het begin kan dit tot gevolg hebben dat je eventuele klachten heviger ervaart. Dit is normaal en van voorbijgaande aard. Na enkele weken merken de meeste mensen dat ze juist verlichting ervaren bij hun klachten. Als klachten voor jou ‘te hevig’ worden, bespreek dit dan met je trainer.