Compassie training

De compassie training heeft gezorgd dat ik meer hou van mezelf en iedereen en alles om me heen !!
Ariël

Compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden,
zowel dat van onszelf als dat van anderen.
Compassie gaat over de wens deze pijn en dit lijden te verlichten
en de bereidheid daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.
Compassie vraagt daarom moed om onze pijn en lijden te omarmen
in liefdevolle vriendelijkheid.

Compassie is één van de pijlers van mindfulness. Zonder compassie kan je eigenlijk niet mindful zijn. Mijn ervaring als trainer en ook mijn persoonlijke ervaring trouwens, is dat het daar vaak bij stokt bij de beoefening van mindfulness. Velen van ons hebben niet geleerd om met vriendelijkheid en mededogen met onszelf om te gaan. De oordelen ( b.v. je moet sterk zijn, je bent toch geen softie, wat schiet je ermee op met al die vriendelijkheid in deze harde wereld, je verdient het niet, anderen hebben het veel zwaarder) zijn vaak zó diepgeworteld, dat een aparte training op het gebied van compassie een héél goed idee is. Compassietraining wordt ook wel heartfulness genoemd. En zo gaan we van mindfulness tot heartfulness. Zodat we meer en meer in staat komen om in ons dagelijks leven en handelen de verbinding te voelen van ons hoofd met ons hart.

Compassie begint standaard met zelfcompassie. Pas dat wat we zelf hebben, kunnen we ook aan anderen geven. En als we het eerst aan onszelf geven, raakt het ook nooit op !

Een gestaag groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek toont aan dat (zelf)compassie samengaat met:

 • Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen.
 • Meer persoonlijk initiatief, een grotere vaardigheid met moeilijkheden om te kunnen gaan en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen acties (ook wanneer die ongunstig uitpakken).
 • Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing.
 • Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen.
 • Een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag.
 • Meer emotionele intelligentie en een effectievere emotieregulatie, door emoties met vriendelijkheid in plaats van met vijandigheid te benaderen.
 • Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme.
 • Meer sociale verbondenheid.
 • Gezonder functioneren van onze hersenen en neurobiologische systemen.
Het cursusmateriaal, de opbouw, maar met name de kwaliteit van de begeleiding heeft ervoor gezorgd dat ik me beter in balans voel.

Ton

De 8 weken durende cursus Compassietraining, die officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) wordt genoemd, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.
In onze cultuur ervaren veel mensen psychische problemen, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. We kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven.
Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (‘Ik snap het wel, maar voel het niet.’)
Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf
en anderen te ervaren.

Het werken in de groep geeft verbinding en laat zien dat ieder op zijn eigen manier zijn stappen op weg naar meer compassievol leven maakt.

Joke

Naast het verder trainen van mindfulness komt o.a. het volgende aan bod:

 • Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
 • Inzicht in de drie centrale emotie regulatie systemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid.
 • Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bv. door schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop.
 • Onze gedeelde menselijke conditie (Common Humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.
 • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen.
 • Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen.

Net zoals de mindfulness- en de ACTraining vindt de compassietraining op 8 opeenvolgende weken plaats in een groepsbijeenkomst van 2,5 uur. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je ongeveer 3 kwartier à één uur per dag besteedt aan meditatie oefeningen en reflectie opdrachten.

Ongeveer 6 weken na beëindiging van de training volgt er nog een  bijeenkomst waarin we nog eens terugkomen op de training en wat oefeningen herhalen.

Daarnaast bied ik tijdens de training de mogelijkheid tot het maken van een afspraak voor  een individuele sessie met mij.

De bijeenkomsten waren gebeurtenissen die rijke ervaringen opleverden. Belangrijk waren ook het plezier en het lachen, even zo zeer als de ruimte voor pijnlijke emoties.

Arie

Dit en cursusmateriaal en audiobestanden zijn inbegrepen in de prijs.

We maken tijdens de cursus gebruik van het boek :
– Compassie in je leven –
Mindfulness verdiepen met heartfulness
Door Frits Koster & Erik van den Brink
ISBN 978 90 2442 641 6

Dit boek dien je zelf aan te schaffen.