Mantra zang en stilte ochtend

We gaan op deze zondagochtend het zingen van mantra’s afwisselen met momenten van meditatieve stilte.
Een bijzondere combinatie .
Het woord mantra komt uit het Sanskriet, waarbij ‘man’ staat voor denken en ‘tra’ voor bevrijden.
Dat lijkt me nou weer een mooie insteek voor de zondagochtend. Ons bevrijden van het denken.
We zingen eenvoudige mantra’s die je snel onder de knie hebt. De kracht zit hem erin dat je steeds dezelfde melodie en woorden herhaalt , totdat je je vrij voelt om te gaan variëren op de melodie. Ton van Wolde zal ons hierbij weer begeleiden met stem en gitaar en/of piano.
Na iedere mantra is er een tijd stilte. Ruimte om aandacht te geven aan dat wat zich maar aandient, zonder oordeel,
Halverwege de ochtend is er thee met koek !